Startovné / Entry fee

Ceník / Pricelist

Startovné při registraci a úhradě do daného termínu:

  • do 31.5.2018 – 7.500,- (300 eur)
  • do 31.8.2018 – 9.000,- (360 eur)
  • od 1.9.2018 – 10.500,- (420 eur)

Cena zahrnuje: roadbooky, tričko, ceny a trofeje, zdravotní zajištění, technické zajištění, GPS tracking

Po přihlášení běží účastníkovi lhůta 14 dní na zaplacení startovného. Při nezaplacení v dané lhůtě registrace propadá a je nutné se přihlásit znovu! REGISTRACE JE KOMPLETNÍ AŽ PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO!

Maximální počet účastníků je 50 jezdců.

The entry fee with registration and payment untill date:

  • do 31.5.2018 – 300 eur
  • do 31.8.2018 – 360 eur
  • od 1.9.2018 – 420 eur

Price includes: roadbooks, T-shirt, prizes and trophys, medical service, technical service, GPS tracking system

After the registration the participant has 14 days to make a payment. In case of failure to pay in that term the registration is not valid and it is necessary to make a new registration! The registration is completed after the payment of entry fee!

The maximum number of participants is 50 riders.

Informace k platbě / Information about payment

  • Č.Ú.: 1015804356/6100
  • SWIFT: EQBKCZPP
  • IBAN: CZ5361000000001015804356
  • zpráva pro příjemce: jméno účastníka / message for recipient: full name of participant

V případě problémů nás kontaktujte  / In case of problems please contact us.